Spel

=Het Spel=

[[image/l external:speldemo.jpg|Het eerste spelniveau|Spel]]

Het Min & Meer spel werd gemaakt door '''Michael Samyn''' en '''Auriea Harvey'''. Samen vormen ze '''Tale-of-Tales''' en maken ze mooie internetdingen en interactieve spelletjes en dito kunst.

Op hun site vind je een rijke portfolio van hun werk. De site van Tale of Tales

Even proeven van het spelletje dat op de CD staat ? Dat kan. '''Min en Meer Spel Demo'''

Veel plezier ermee.

''Bugreport !! Op sommige '''Macs''' kunnen er problemen zijn met het spelletje. De oplossing daarvoor staat op deze pagina.''